Bezpieczeństwo świętej krowy

Bezpieczeństwo na Kubie. Możnaby zaryzykować stwierdzeniem, iż turysta na Kubie jest równoważny rangą ze świętą krową* w Indiach. Porównując z innymi państwami Ameryki Łacińskiej, gdzie krwawe zamachy, napady, porwania obcokrajowców pojawiają się na porządku dziennym, Kuba uważana jest za jeden z bezpieczniejszych krajów. Tutaj dochody z turystyki stanowią kluczową pozycję w budżecie państwa. Według danych […]