Rozmówki chińskie – praktycznie

Jesteś albo będziesz w Chinach? Poniżej znajdziesz przydatne podstawowe zwroty w języku chińskim, wraz z ich wymową i tłumaczeniem na język polski.

 

PODSTAWY

 

你好 (nǐ hǎo) /nihao/ – dzień dobry, cześć (nieformalnie do jednej osoby)

您好 (nín hǎo) /ninhao/ – dzień dobry (formalnie do jednej osoby)

你们好 (nǐmen hǎo) /nimenhao/ – dzień dobry (do kilku osób)

再见 (zàijiàn) /caidźien/ – do widzenia!

拜拜 (bàibai) /bajbaj/ – na razie! pa!

谢谢 (xièxiè) /siesie/ – dziękuję

对不起 (duìbuqǐ) /dłejbuci/ – przepraszam

给我… (gěi wǒ…) /gej ło/ – podaj mi (coś)

给你 (gěi nǐ) /gej ni/ – proszę (podając)

我 (wǒ) /ło/ – ja

你 (nǐ) /ni/ – ty

他/她 (tā) /ta/ – on/ona

你好吗? (nǐ hǎo ma?) /nihaoma/ – jak się masz?

我很好,谢谢 (wǒ hěn hǎo, xièxie) /ło hen hao, siesie/ – dziękuję, dobrze

你叫什么名字? (nǐ jiào shénme míngzi?) /ni dźiao szenme mincy/ – jak się nazywasz?

我叫Zenek (wǒ jiào Zenek) /ło dźiao Zenek/ – mam na imię Zenek

我是波兰人 (wǒ shì Bōlánrén) /ło szy Bolanżen/ – jestem Polakiem

您会说英语吗?(nín huì shuō yīngyǔ ma?) /ni chłej szło inju ma?/ – czy mówisz po angielsku?

我不懂 (wǒ bù dǒng) /ło bu dong/ – nie rozumiem

我不知道 (wǒ bù zhīdào) /ło budżydao/ – nie wiem

对 (Duì) /dłej/ – tak, zgadza się

不 (Bù) /bu/ – nie

没有 (Méiyǒu) /mej joł/ – nie mam

 

KIERUNKI, TRANSPORT

 

往右拐 (wǎng yòu guǎi) /łang joł głaj/ – skręć w prawo

往左拐 (wǎng zuǒ guǎi)  /łang cło głaj/ – skręć w lewo

直走 (zhízǒu) /dżycoł/ – idź prosto

我迷路了 (wǒ mílù le) /ło milule/ – zgubiłem drogę

这是什么街道?(zhè shì shénme jiēdào?) /dże szy szenme dźiedao/ – jaka to ulica?

在哪儿可以买车票?(zài nǎr kěyǐ mǎi chēpiào?) /cai nar kyji maj czepiao/ – gdzie mogę kupić bilety?

我要买两张票到… (wǒ yào mǎi liǎng zhāng piào dào…) /ło jao maj liang dżang piao dao…/ – chciałbym kupić dwa bilety do…

票 (piào) /piao/ – bilet

单程票 (dānchéngpiào) /danczepiao/ – bilet w jedną stronę

往返票 (wǎngfǎnpiào) /łanfanpiao/ – bilet w obie strony

机场 (jīchǎng) /dźiczang/ – lotnisko

火车站 (huǒchēzhàn) /hłoczedżan/ – stacja kolejowa

车站 (chēzhàn) /czedżan/ – przystanek autobusowy

\地铁站 (dìtiězhàn) /ditiedżan/ – stacja metra

飞机 (fēijī) /fejdźi/ – samolot

火车 (huǒchē) /hłocze/ – pociąg

座位 (zuòwèi) /cłołej/ – miejsce siedzące

臥鋪 (wòpù) /łopu/ – miejsce leżące

公共汽车 (gōnggòng qìchē) /gonggongcicze/– autobus

地铁 (dìtiě) /ditje/– metro

汽车 (qìchē) /cicze/ – samochód

出租车 (chūzūchē) /czucucze/ – taksówka

自行车 (zìxíngchē) /cyśingcze/ – rower

 

NOCLEG

 

住宿 (zhùsù) /dżusu/ – zakwaterowanie

旅馆 (lǚguǎn) /lugłan/ – hotel

宾馆 (bīnguǎn) /bingłan/ – pensjonat

单间 (dānjiān) /dandźien/ – pokój jednoosobowy

双人房 (shuāngrénfáng) /szłanżenfang/– pokój dwuosobowy

宿舍 (sùshè) /susze/ – dormitorium

卫生间 (wèishēngjiān) /łejszengdźien/ – łazienka

早餐 (zǎocān) /caocan/ – śniadanie

有房间吗?(yǒu fángjiān ma?) /joł fangdźien ma?/ – czy są wolne pokoje?

护照 (hùzhào) /hudżao/ – paszport

押金 (yājīn) /jadźin/ – kaucja

 

ZAKUPY 

 

超市 (chāoshì) /czaoszy/ – supermarket

商店 (shāngdiàn) /szandien/ – sklep

现金 (xiànjīn) /siendźin/ – gotówka

信用卡 (xìnyòngkǎ) /sinjongka/ – karta kredytowa

多少钱?(duōshao qián?) /dłoszao cien/ – ile to kosztuje?

我要这个 (wǒ yào zhège) /ło jao dżege/ – chcę to

贵 (guì) /głej/ – drogo

便宜 (piányí) /pienji/– tani

一点 (yīdiǎn) /idien/ – trochę

很多 (hěnduō) /hendło/ – bardzo dużo

 

CYFRY

 

一 (yī) /i/ – 1

二 (èr) /ar/ – 2

两 (liǎng) /liang/ – 2 (przy klasyfikatorach)

三 (sān) /san/ – 3

四 (sì) /sy/ – 4

五 (wǔ) /łu/ – 5

六 (liù) /lioł/ – 6

七 (qī) /ci/ – 7

八 (bā) /ba/ – 8

九 (jiǔ) /dzioł/ – 9

十 (shí) /szy/ – 10

十一 (shíyī) /szy i/– 11

十二 (shí’èr) /szy ar/ – 12

二十 (èrshí) /ar szy/– 20

三十 (sānshí) /san szy/ – 30

一百 (yībǎi) /i baj/ – 100

一千 (yīqiān) /i cien/ – 1000

一万 (yī wàn) /i łan/ – 10000

 

JEDZENIE

 

饭馆儿 (fànguǎnr) /fangłar/ – restauracja

菜单 (càidān) /cajdan/ – menu

很好吃 (hěn hǎo chī) /hen haoczy/ – bardzo smaczne

干杯 (gānbēi) /ganbej/ – na zdrowie! (w dosłownym tłumaczeniu ‚wysusz szklankę’)

筷子 (kuàizi) /kłajdzy/ – pałeczki

刀子 (dāozi) /daodzy/ – nóż

叉子 (chāzi) /czadzy/ – widelec

盘子 (pánzi) /pandzy/ – talerz

杯子 (bēizi) /bejdzy/ – szklanka

我吃素 (wǒ chīsù) /ło czysu/ – jestem wegetarianinem

鸡肉 (jīròu) /dźiżoł/ – mięso kurczaka

牛肉 (niúròu ) /niołżoł/ – wołowina

猪肉 (zhūròu ) /dżużoł/ – wieprzowina

鸡蛋 (jīdàn ) /dźidan/ – jajko

面条 (miàntiáo ) /mientiao/ – makaron

米饭 (mǐfàn ) /mifan/ – ryż

土豆 (tǔdòu ) /tudoł/ – ziemniaki

蔬菜 (shūcài) /szucaj/ – warzywa

水果 (shuǐguǒ) /szłejgło/ – owoce

汤 (tāng) /tan/ – zupa

茶 (chá) /cza/ – herbata

咖啡 (kāfēi) /kafej/ – kawa

啤酒 (píjiǔ ) /pidzioł/ – browar

白酒 (báijiǔ ) /bajdzioł/ – chińska wódka, trzeba spróbować, choć nie będzie lekko

水 (shuǐ ) /szłej/ – woda

买单 (mǎidān) /majdan/ – rachunek (krzyczymy ‚majdan’ gdy chcemy zapłacić)

收据 (shōujù) /szoł dźiu/ – paragon

 

宫保鸡丁 (gōng bǎo jī dīng ) /gonbaodźiding/ – smażony kurczak z orzeszkami i cebulą

鱼香肉丝 (yú xiāng ròu sī ) /jusiangżołsy/ – kawałki wołowiny w sosie

红烧茄子 (hóngshāo qiézi ) /hongszaociedzy/ – smażony bakłażan w sosie sojowym

炒饼 (chǎo bǐng) /czaobing/ – smażony placek, z wołowiną, kurczakiem lub warzywami

 

CZAS, DNI TYGODNIA

 

现在几点?(xiànzài jǐdiǎn?) /siencaj dźidien?/– która jest godzina?

什么时候 (shénme shíhou) /szenme szyhoł?/ – kiedy?

今天 (jīntiān) /dźintien/ – dzisiaj

明天 (míngtiān) /mintien/ – jutro

昨天 (zuótiān) /cłotien/ – wczoraj

星期一 (xīngqīyī) /śinci i/ – poniedziałek

星期二 (xīngqīèr) /śinci ar/ – wtorek

星期三 (xīngqīsān) /śinci san/ – środa

星期四 (xīngqīsì) /śinci sy/ – czwartek

星期五 (xīngqīwǔ) /śinci łu/ – piątek

星期六 (xīngqīliù) /śinci lioł/ – sobota

星期天 (xīngqītiān) /śinci tien/ – niedziela

星期日 (xīngqīrì) /śinci ży/ – niedziela

 

我不舒服 (wǒ bù shūfu) /ło bu szufu/ – źle się czuję

我肚子疼 (wǒ dùzi téng) /ło dudzy teng/ – boli mnie brzuch

拉肚子 (lādùzi) /ladudzy/ – biegunka

我发烧  (wǒ fāshāo) /ło faszao/ – mam gorączkę

我需要医生 (wǒ xūyào yīshēng) /ło siujao iszeng/ – potrzebuję lekarza

医院 (yīyuàn) /ijułan/ – szpital

最近的医院在哪儿? (zuìjìn de yīyuàn zài nǎr?) /cłejdźinde ijułan caj nar?/– gdzie jest najbliższy szpital?

药店 (yàodiàn) /jaodien/ – apteka

取款机 (qǔkuǎnjī) /ciukłandźi/– bankomat

最近的取款机在哪儿? (zuìjìn de qǔkuǎnjī zài nǎr?) /cłejdźinde ciukłandźi caj nar?/– gdzie jest najbliższy bankomat?

银行 (yínháng) /inhang/ – bank

您可以给我们拍一张照片吗?(nín kěyǐ gěi wǒmen pāi yī zhāng zhàopiàn ma?) /ni kyi gej łomen paj i dżang dżaopien ma?/ – czy mógłby pan/pani zrobić nam zdjęcie?

我需要互联网 (wǒ xūyào hùliánwǎng) /ło siujao hulienłang/ – potrzebuję internetu

我想回到波兰 (wǒ xiǎng huí dào bōlán) /ło siang hłejdao bolan/ – chcę wrócić do Polski

❂❂❂

Źródło: rozmówki.slowka.pl

Dodaj komentarz